De factuur voor Medisch Specialistische Zorg

Na afloop van de behandeling of als de landelijk vastgestelde periode is afgelopen wordt uw factuur opgesteld met daarop één prijs. Dit bedrag wordt ook wel het integraal tarief genoemd (DOT).

Soms krijgt u te maken met een rekening voor het eigen risico van het vorige jaar terwijl de behandeling in het huidige kalenderjaar heeft plaatsgevonden. Het onderstaande stappenplan geeft uitleg over de registratie van een doorlopende behandeling. Daarnaast leggen we uit waarom er soms een nabetaling voor je zorgverzekering van toepassing is.

Begindatum: Openen DOT zorgtraject

Als je voor de eerste keer naar een kliniek gaat, wordt er op die dag een diagnose-behandelingcombinatie (DBC of DOT) geopend. Dit is de startdatum van het behandeltraject. Het maakt hierbij niet uit of je voor een consult, onderzoek of een behandeling komt.

Bij een conservatieve behandeling wordt deze DOT na 90 dagen afgesloten. Er moet eigen risico betaald worden voor het jaar van de startdatum (de dag dat de DOT is geopend). De rekening ontvangt u pas nadat de DOT zorgtraject is afgesloten.

Bij een operatieve behandeling wordt de DOT gesloten op de 42e dag na de datum waarop de ingreep heeft plaatsgevonden. Indien de patiënt een nieuwe operatieve ingreep ondergaat wordt het zorgtraject op de 42e dag na de datum van de laatste ingreep afgesloten. Ook hierbij geldt dat er eigen risico betaald moet worden voor het jaar van de startdatum (de dag dat de DOT is geopend) en ook deze rekening ontvangt u pas nadat het DOT zorgtraject is gesloten.

Vervolg DOT zorgtraject

Bij een doorlopende behandeling wordt er een eerste vervolg-DOT geopend die rechtstreeks volgt op het initiële DOT zorgtraject. Deze vervolg-DOT wordt na 120 dagen afgesloten. Indien er in deze periode een behandeling/consult/ of onderzoek plaatsvindt, moet eigen risico betaald worden afhankelijk van de startdatum van deze vervolg DOT. Bijvoorbeeld: als de startdatum in 2022 is, zal er voor dat jaar eigen risico moeten worden betaald. De rekening voor het eigen risico ontvangt u nadat deze vervolg DOT wordt afgesloten.

Het proces van het openen en sluiten van vervolg DOTs gaat door totdat de patiënt helemaal klaar is met het behandeltraject. Dit is meestal bij de (laatste) nacontrole. Er worden daarna geen nieuwe vervolg DOTs meer geopend.

Hieronder staat een infographic die het bovenstaande visueel toelicht aan de hand van een voorbeeld:

Zorgverzekeraar verantwoordelijk voor vragen van de patiënt over de zorgfactuur

Om er voor te zorgen dat patiënten weten aan wie ze vragen kunnen stellen over de zorgnota, heeft de minister bepaald dat zorgverzekeraars hiervoor verantwoordelijk zijn.

Wat betekenen de termen op de factuur en hoe zit de factuur in elkaar?

De rekening is opgesteld volgens landelijk vastgestelde regels. In onderstaande tabel worden de belangrijkste termen toegelicht die u op de rekening kunt tegenkomen:

Declaratiecode        Code die voor de verwerking van de rekening wordt gebruikt

Zorgproductcode    Code voor de diagnose en behandeling die plaatsgevonden heeft.

Datum van                De datum van het eerste bezoek aan het ziekenhuis voor de behandeling die weergegeven wordt in de DBC-zorgproductcode.

Datum t/m                De datum waarop de behandeling is afgerond of landelijk vastgestelde periode is afgelopen

Uitvoerend spec.    Deze code geeft het specialisme van de hoofdbehandelaar aan.

Zorgproductcode    Betreft de code voor de diagnose en behandeling die plaatsgevonden heeft.

Hashcode                  Controlegetal waaruit blijkt dat de te declareren zorgproductcode op juiste wijze is bepaald aan de hand van vastgelegde diagnose en verrichtingen.

Kosten                        Kosten van de apparatuur, behandelruimte, systeem en opstellen facturen.

Uw zorgnota:

U kunt uw zorgnota of het declaratieoverzicht van uw zorgverzekeraar digitaal bekijken via de ‘mijn omgeving’ van uw zorgverzekeraar.  In de zorgnota staat: de naam van de kliniek, het specialisme, de consumentenomschrijving van de DOT’s, de kosten, de begin- en einddatum van een DOT en de zorgactiviteiten. Venocare declareert voor uw behandeling een of meerdere DOT’s, afhankelijk van de duur van uw behandeling. De factuur wordt door Infomedics naar u gestuurd en deze dient u zelf in te dienen bij uw zorgverzekering. De zorgverzekeraar controleert de declaratie en verwerkt deze. Wanneer dit klaar is, ziet u de zorgnota in uw ‘mijn omgeving’ staan. Heeft u nog geen persoonlijke online account bij uw zorgverzekeraar? Via de website van uw zorgverzekeraar kunt u dit aanvragen.

Ik ontvang een rekening pas na een paar maanden. Waarom zo laat?

Er bestaat een verplichte termijn voordat een zorgtraject gesloten en gefactureerd mag worden. Voor behandelingen die gestart zijn in 2022 geldt een termijn van 120 dagen.

Ik heb twee facturen ontvangen voor een consult. Hoe kan dat?

Indien u de behandelaar vraagt verschillende aandoeningen te beoordelen die elk hun eigen onderzoeks- en behandeltraject hebben is er sprake van meerdere DBC zorgproducten waarvoor meerdere rekeningen verstuurd worden.

Waarom is het bedrag zo hoog terwijl ik maar een paar keer bij Venocare ben geweest?

De tarieven zijn gebaseerd op een gemiddelde prijs per diagnose en behandeling, dat is het gevolg van het systeem dat de overheid in 2005 heeft ingevoerd. De ernst van de aandoening kan echter variëren en hiermee ook het aantal consulten. Toch betaald iedereen hetzelfde bedrag.

Ik krijg na geruime tijd nog een factuur voor mijn zorgverzekeraar terwijl ik al betaald heb in de kliniek. Hoe kan dat?

Vaak betreft het hier een behandelingen die vallen in het onverzekerde segment. Deze heeft u dan reeds betaald in de kliniek. Het consult valt echter in het verzekerde segment en wordt pas later, na inachtneming van de hiervoor vastgestelde termijnen, gefactureerd en aan verstuurd door Venocare.

Meer weten?

Neem contact op met uw zorgverzekeraar. De zorgverzekeraar kan u vertellen of uw behandeling wordt vergoed, wat uw polisvoorwaarden zijn en hoe uw zorgnota is opgebouwd. Kijk voor meer informatie ook op  www.dezorgnota.nl.