Stichting Love your legs.

Hoofdlijnen beleidsplan 2019:

1. scholing en informatieverstrekking voor patiënten, professionals en andere geïnteresseerden

2. het organiseren van informatieavonden voor patiënten, evenementen en presentaties voor andere beroepsgroepen en/of op ( internationale ) congressen.

3. het mogelijk maken van eenduidig en efficiënt ( wetenschappelijk ) onderzoek en het mede faciliteren van kwalitatief goede zorg.

4. het bevorderen van nationale en internationale samenwerking op het gebied van wetenschappelijk onderzoek en fondsenwerving. En het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Bestuurders Stichting:

– MJW Aldenzee, voorzitter / secretaris

– LMCF Bieleveld, penningmeester

De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder RSIN nummer 61989940.

Postadres: Horst 10, 5501 DN Veldhoven NL04INGB0006683054 en BIC: INGBNL2A.

Links: Beloningsbeleid, Activiteiten, financiële verantwoording