Stichting Love your legs

Bestuurders Stichting:

– M.J.W. Aldenzee

– L.M.C.F. Bieleveld

Raad van Toezicht:

–  J. Charbon, chirurg

– J. Pals unithoofd anesthesie zorggroep OK Maxima Medisch Centrum

De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder RSIN nummer 61989940.

Postadres: Horst 10, 5501 DN Veldhoven

Bankgegevens: NL04INGB0006683054 en BIC: INGBNL2A.

De stichting is in 2014 opgericht en t/m 2021 zijn er geen contracten afgesloten met zorgverzekeraars betreffende de ZW behandelingen voor spataderen. De Stichting heeft haar statuten gewijzigd in 2020.

2021
Inkomsten ZW Nader te bepalen
Kosten uitbesteding behandelingen aan Venocare door Stichting  Nader te bepalen
Benendagen  Geen ivm Covid-19
Presentaties  Geen ivm Covid-19
Ontwerp en drukkosten    0
Onverwachte uitgaven    0
Huisvesting    0
Totaal    **Volgt**

Hier volgt (exacte datum onbekend) het financiële jaarverslag van 2020.