KWALITEIT

KWALITEIT

 

Algemeen

Bij Venocare is alles wat betreft kwaliteitszorg goed geregeld. Ons behandelteam bestaat uit Physician assistants. Physician assistants hebben na hun HBO opleiding een 2 jaar durende Master vervolgopleiding gevolgd. Om onze BIG- en kwaliteitsregistratie als Physician assistant te behouden, volgen wij jaarlijks geaccrediteerde nascholingen. Hierdoor bent u verzekerd dat onze kennis en kunde altijd up-to-date is. Daarnaast heeft Venocare een goede samenwerking met de chirurgen en dermatologen van een omliggend ziekenhuis. 

Kwaliteitshandboek, governance en WTZA

Venocare werkt met een volledig gedigitaliseerd kwaliteitshandboek (kwaliteitsbeleid) dit is een levend document en wordt jaarlijks geëvalueerd een aangepast. Daarnaast wordt er jaarlijks een kwaliteitsjaarverslag vervaardigd en vinden er verschillende verslagleggingen plaats aan de IGJ.

De governance code beschrijft criteria op de thema’s kwaliteit & veiligheid, leren & verbeteren en maatschappelijk verantwoord ondernemen waaraan klinieken moeten voldoen. Het doel van de governance code is om de bestuurlijke verantwoordelijkheid in de bedrijfsvoering van klinieken te verankeren. 

Sinds 2022 is de WTZA van kracht. Doel van de Wtza is het verbeteren van (het toezicht op) de kwaliteit van de zorg. Daarnaast beoogt de Wtza zorgaanbieders beter bewust te maken van de regelgeving waaraan de zorgverlening moet voldoen en hun verantwoordelijkheid daarvoor. Deze regels zijn beschreven in onder meer de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz), de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG), de Geneesmiddelenwet, de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (Wgbo), de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 (Wmcz 2018) en de Wet toelating zorginstellingen (Wtzi).

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) houdt toezicht op de kwaliteit van zorg. 

Een interne toezichthouder en/of cliëntenraad is geen vereiste voor kleine instellingen medisch specialistische zorg.

Kwaliteitregister en BIG-registratie

De Physician assistants werkzaam bij Venocare staan allemaal geregistreerd in het BIG register en in het NAPA kwaliteitsregister. Deze registraties geven duidelijkheid over de bevoegdheid van een zorgverlener.

Wij proberen onze patiënten zo veel mogelijk verantwoorde en doelmatige zorg te leveren. Daarbij willen wij een zo hoog mogelijk kwaliteitsniveau bereiken. Onze behandelaars werken volgens de richtlijnen van hun beroepsvereniging.

Protocollering

Alle procedures en behandelingen bij Venocare zijn vastgelegd in zogeheten protocollen, dat wil zeggen dat vast staat op welke wijze een handeling/behandeling wordt uitgevoerd. Zo kunnen wij bijvoorbeeld nieuwe medewerkers op een uniforme wijze inwerken. Natuurlijk beschikt de praktijk over een escalatie protocol en volgen de medewerkers ook de nodige trainingen.

Toetsing

Wij proberen de kwaliteit bij Venocare op een hoog niveau te houden. Een niveau dat overigens niet alleen door onszelf wordt bepaald, wij maken namelijk gebruik van diverse onafhankelijke adviseurs en controleurs. In 2014, 2015 en 2016 zijn wij als praktijk getoetst door de Inspectie van van de Gezondheidszorg, Namco en door de Inspectie van Leefomgeving en Transport.

Apparatuur

Net als in iedere andere zorginstelling wordt al onze apparatuur structureel gecontroleerd op deugdelijk functioneren en veiligheid. De gebeurt uiteraard door een onafhankelijke instantie.

Hygiëne

Bij Venocare zijn alle mogelijke maatregelen genomen ter preventie van eventuele infecties. Alle medewerkers die met patiënten, patiëntenmateriaal, geneesmiddelen en andere voor patiënten bestemde zaken omgaan, zijn hiervan op de hoogte. Wij werken voornamelijk met disposable materiaal.

Medicatie

In een kliniek als Venocare worden geneesmiddelen gebruikt en toegediend. De levering van deze geneesmiddelen en de controle hierop is in handen van Benu apotheek van Gezondheidscentrum de Bolzen.

ZKN

Venocare staat voor hoogwaardige kwaliteit, korte wachttijden, innovatieve behandelmethoden, vriendelijke sfeer, betere service en vooral aandacht voor de mens achter de patiënt. Venocare wil in de toekomst graag lid worden van Zelfstandige Klinieken Nederland. Zelfstandige Klinieken met het ZKN-keurmerk staan garant voor een geborgde kwaliteit van medische zorg, een snelle efficiënte en persoonlijke behandeling, waar uw gezondheid centraal staat. Zij voldoen aan de strengste kwaliteitsnormen en staan garant voor een korte wachttijd en een optimale behandeling in een prettige omgeving.

WAAR KUNNEN WIJ U MEE HELPEN?

AFSPRAAK
INPLANNEN

klok

Vraag hier eenvoudig
een consult aan

TELEFOON
NUMMER

app

040 - 402 11 60
Whatsapp 040 - 209 23 11

EMAIL

mail

Stuur ons een email
info@venocare.nl

WAAR KUNNEN WE JE MEE HELPEN?

AFSPRAAK INPLANNEN

AFSPRAAK
INPLANNEN

klok

Vraag hier eenvoudig
een consult aan

TELEFOONNUMMER

TELEFOON
NUMMER

app

Bel 040 – 402 11 60 of
App 040 – 209 23 11

EMAIL

EMAIL

mail

Stuur ons een email
info@venocare.nl

Een advies op maat. Door onze jarenlange ervaring en het voortdurend volgen van scholing zijn wij getraind in de nieuwste technieken. Wij zullen u op basis van onze ondervindingen tijdens het eerste consult een advies geven over het mogelijke behandeltraject. Venocare hecht veel waarde aan een luxe en persoonlijke benadering.

Wij hanteren minimale wachttijden en u kunt bij ons ook in de vooravond terecht. Samenwerkingen met andere disciplines. Indien u bij ons niet op de goede plek blijkt te zijn voor uw probleem of klacht, verwijzen wij u naar een andere specialist. Wij beschikken over een ruim netwerk aan specialisten met wie wij samenwerken.

SUMMER SEASON

Onze praktijk is tijdelijk gesloten. Rond 25 juni maken wij via Instagram bekend wanneer we weer open gaan en daarnaast zal ook de online agenda weer worden geopend. 

Tot snel,

Venocare