KLACHTEN

KLACHTEN

KLACHTEN

Versie 2024

Deze klachtenregeling is samengesteld op basis van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).

Inleiding

In velerlei opzichten doen wij ons uiterste best u de beste behandeling te bieden. Helaas kan het voorkomen dat u ontevreden bent over uw behandeling of het resultaat hiervan.  

Een klacht ontstaat vaak door meerdere factoren zoals (veronderstelde) fouten, verkeerde verwachtingen, misverstanden, niet nakomen van afspraken en interpretatieverschillen. Wij hopen dat u ten aller tijden uw onvrede uit aan ons als zorgverlener. Wij proberen een open klimaat te creëren rondom klachten, (mogelijke) fouten en complicaties. U mag hierbij van ons verwachten dat er zorgvuldig zal worden omgegaan met uw privacy.

Belangrijk om te weten is dat Venocare een behandel verplichting heeft maar helaas geen garantie kan geven met betrekking tot het eventuele resultaat. Uw mag van ons wel verwachten dat op voorhand met u wordt besproken welke behandeling plaatsvindt, welke resultaten te verwachten zijn en welke complicaties de behandeling met zich mee kan brengen en ook hoe groot de kans hierop is. 

Procedure

Wanneer u uiting geeft aan onvrede of een klacht naar aanleiding van uw bezoek of behandeling bij Venocare dan horen wij dit uiteraard zo spoedig mogelijk. Wij gaan dan graag met u in gesprek. 

Tot uiterlijk 1 jaar na uw consultatie of behandeling zal uw klacht in behandeling worden genomen, na deze periode is het behandeltraject (DOT zorgtraject) namelijk ruimschoots afgesloten.

Wilt of kunt u de klacht niet bespreekbaar maken met ons, of wenst u onafhankelijke ondersteuning hierbij, dan kunt contact opnemen met Klachtenportaal Zorg. Klachtenportaal Zorg is een externe organisatie waar we zijn aangesloten om onvrede en klachten over onze zorg te helpen oplossen.

Heeft u uw klacht of onvrede opgestuurd, dan beoordeelt KlachtenportaalZorg of deze voldoet aan de voorwaarden deze in behandeling te nemen en welke procedure erbij past.

Als er informatie ontbreekt of onduidelijk is, nemen zij contact met u op om het volledig te maken en ervoor te zorgen dat de klachtenprocedure goed opgestart wordt.

Wilt u advies over hoe u om kunt gaan met een situatie waar u ontevreden over bent? Ook dan kunt u contact opnemen met Klachtenportaal Zorg. U start dan nog geen procedure op.

Geef uw klacht door met het klachtenformulier op de website van Klachtenportaal Zorg. U kunt ook een e-mail sturen aan info@klachtenportaalzorg.nl. Weet u niet welke klachtenprocedure voor u geldt? Ook daar kan Klachtenportaal Zorg u mee helpen.

Het doel blijft het oplossen van onvrede en klachten.

Hier vindt u de klachtenregeling van KlachtenportaalZorg.

WAAR KUNNEN WIJ U MEE HELPEN?

AFSPRAAK
INPLANNEN

klok

Vraag hier eenvoudig
een consult aan

TELEFOON
NUMMER

app

Bel 040 - 402 11 60
ook via Whatsapp

EMAIL

mail

Stuur ons een email
info@venocare.nl

WAAR KUNNEN WE JE MEE HELPEN?

AFSPRAAK INPLANNEN

AFSPRAAK
INPLANNEN

klok

Vraag hier eenvoudig
een consult aan

TELEFOONNUMMER

TELEFOON
NUMMER

app

Bel 040 – 402 11 60
ook via Whatsapp

EMAIL

EMAIL

mail

Stuur ons een email
info@venocare.nl

SUMMER SEASON

Onze praktijk is tijdelijk gesloten. Rond 25 juni maken wij via Instagram bekend wanneer we weer open gaan en daarnaast zal ook de online agenda weer worden geopend. 

Tot snel,

Venocare