Instructie indienen factuur van Infomedics bij uw zorgverzekeraar

Enkele maanden na uw bezoek of behandeling ontvangt u van Infomedics de factuur. Omdat wij niet gecontracteerd zijn met uw zorgverzekeraar kunnen wij niet rechtstreeks declareren en dient u deze zelf in te dienen. Binnen 5-10 werkdagen ontvangt u van uw zorgverzekeraar een declaratie specificatie en de vergoeding van de nota.

Afhankelijk van de verzekeraar en van uw polis wordt tussen de 50 en 100 procent van het factuur bedrag vergoed. De eventuele eigen bijdrage kunt u als korting krijgen wanneer u ons binnen 30 dagen na factuurdatum de declaratiespecificatie aanlevert. Dit noemen wij de coulanceregeling en op deze manier krijgt u dus 100 procent vergoed!

Houdt u er dus wel rekening mee dat meestal niet het volledige factuur bedrag aan u wordt uitgekeerd omdat het altijd wordt verrekend met het (resterende) eigen risico. Dit is het gedeelte wat u altijd zelf moet betalen. De rest van het maximaal te vergoeden bedrag wordt naar u overgemaakt door de verzekeraar. Hierna maakt u het maximaal te vergoeden bedrag inclusief het eigen risico over aan Infomedics en stuurt u ons een kopie van de ingediende declaratie zodat wij het gedeelte wat niet is vergoed u als korting kunnen kwijtschelden.

Hoe kom ik aanmerking voor de coulanceregeling en ontvang ik de korting?

  • Maak de uitkering van de zorgverzekering aangevuld met het eventueel ingehouden (vrijwillig) eigen risico direct over aan Infomedics
  • Stuur binnen 30 dagen* de afrekenspecificatie van uw zorgverzekeraar naar ons toe via ons postadres Horst 10, 5501 DN Veldhoven of per email naar info@venocare.nl

* Het gedeelte van de “eigen bijdrage” wordt na ontvangst van de afrekenspecificatie door ons geverifieerd en kwijtgescholden/gestopt. Echter wanneer wij niet binnen 30 dagen een uitkeringsspecificatie ontvangen, dient het volledige factuurbedrag te worden voldaan en vervalt de coulanceregeling.

Voor de uitgebreide instructie van Infomedics klik hier om deze te downloaden.