Het eigen risico, hoe zit dat nou?

Wat is het verplicht en of vrijwillig eigen risico?

De overheid wil dat u eerst goed nadenkt voordat u naar een zorgverlener gaat. Daarom is er het eigen risico. U betaalt eerst zelf een bedrag aan eigen risico voordat u een vergoeding krijgt. Zodra dit bedrag in een bepaald jaar volledig is betaald, zal de verzekeraar de resterende zorgkosten voor rekening nemen. Het eigen risico geldt alleen voor zorg vanuit de basisverzekering. Voor zorg vanuit een aanvullende verzekering hoeft u geen eigen risico te betalen.

Ieder jaar kunt u daarnaast besluiten om het eigen risico vrijwillig te verhogen. Dat kan met maximaal 500 euro. In ruil voor dit hogere eigen risico, ontvangt u dan vaak een premiekorting.

Wat telt mee voor het eigen risico?

U betaalt eigen risico voor onder meer: Consult bij specialist, operatie of behandeling in een kliniek of ziekenhuis maar ook voor medicijnen, geestelijke gezondheidszorg, dieetadvies en ambulancevervoer.

Wat telt niet mee voor het eigen risico?

U betaalt geen eigen risico voor onder meer: Inschrijfgeld en kosten van zorg bij een huisarts, kosten van verloskundige zorg en kraamzorg, hulpmiddelen in bruikleen, ketenzorg, verpleging en persoonlijke verzorging (wijkverpleging) en kosten die vallen onder uw aanvullende verzekering.

Wat is het verschil tussen eigen risico en eigen bijdrage?

Sommige zorg krijgt u niet compleet vergoed. U betaalt dan soms een deel van de kosten zelf. Dit is de eigen bijdrage. De eigen bijdrage bij de behandelingen van Venocare, kunt u van ons als korting ontvangen!

Hoe hoog is dit jaar het verplicht eigen risico?

In 2021 is het verplicht eigen risico € 385,-. Dit geldt voor elke premiebetalende verzekerde vanaf 18 jaar. Kinderen onder de 18 jaar betalen dus geen eigen risico.

Hoe weet u hoeveel er nog over is van uw eigen risico?

Tegenwoordig regelt u online al uw verzekeringszaken. Daar vindt u ook het saldo van het eigen risico.

Kunt u uw eigen risico terugkrijgen?

Nee, het eigen risico is het bedrag dat u zelf betaalt voor de zorg. U krijgt dit bedrag nooit terug.

Bron: www.zorgwijzer.nl en www.rijksoverheid.nl