Vergoedingen via de zorgverzekering

Zorgverzekeraars en vergoeding van een consult en/of behandeling met medische noodzaak

Venocare werkt samen met Infomedics en met alle zorgverzekeraars. U ontvangt dan ook altijd de maximale vergoeding voor de verzekerde zorg mits u een verwijsbrief van uw huisarts heeft.

Afhankelijk van uw verzekeraar en uw polis krijgt u tussen de 50 en 100 procent van het bedrag via uw zorgverzekeraar vergoed. De eventuele eigen bijdrage kunt u als korting krijgen wanneer u Venocare de declaratiespecificatie aanlevert binnen de betalingstermijn. Zo krijgt u dus 100 procent vergoed. Uiteraard kunt u er ook voor kiezen om het buiten de verzekering om te doen. Deze kosten zijn te vinden bij “Tarieven”.

Verwijzing van de huisarts

Een consult wordt altijd vergoed vanuit uw basiszorgverzekering wanneer u door uw huisarts of andere specialist bent verwezen naar ons spreekuur. Tijdens een consult zullen wij met u een behandelplan opstellen en weet u ook of de voorgestelde behandeling in aanmerking komt voor vergoeding ( medische noodzaak).

Na afloop van het verzekerde behandeltraject ( soms pas 3 maanden later ) ontvangt u van Infomedics de factuur. Deze factuur kunt u (online) indienen bij uw zorgverzekering. Houdt u er wel rekening mee dat er altijd een eigen risico geldt voor zorgkosten binnen de basisverzekering.

Behandeling wordt vergoed

De zorgverzekeraar vergoedt de kosten van de voorgestelde behandeling alleen op basis van een medische indicatie ( dit wordt gebaseerd op een combinatie van uw klachten, het lichamelijke onderzoek en de duplex scan). Een voorwaarde om voor vergoeding in aanmerking te komen is dat we met het duplex onderzoek een inwendige spatader kunnen aantonen en dit beeld vastleggen in uw medisch dossier. Het aanmeten en leveren van therapeutische elastische kousen via de verzekering is ook mogelijk.

Behandeling wordt niet vergoed

Er is dan geen medische indicatie. Dit is meestal het geval bij C1 en C2 spataderen.
Tijdens het consult doen wij u een behandelvoorstel met bijbehorende prijs. In principe bevat deze prijs alle kosten. Echter, bij iedere behandeling kunnen complicaties optreden. Ook kan de klacht terugkomen of kan de behandeling niet het gewenste resultaat hebben opgeleverd. Aanvullende behandelingen (wel of niet noodzakelijk) zijn niet opgenomen in deze prijs.

Aandoening Indicatie Eerste consult (intake) Eigen risico Behandeling Eigen risico
Spataderen Geen medische noodzaak Keuze: Verzekerde zorg* of eigen kosten Ja / Nee Eigen kosten Nee
Spataderen Medische noodzaak Verzekerde zorg* Ja Verzekerde zorg* Ja

FAQ:

Het eigen risico, hoe zit dan nou?

Ik ontvang een factuur van Infomedics, wat nu?

Hoe is de nota voor medisch specialistische zorg opgebouwd?

Kan ik mijn medisch dossier inzien of hier een een kopie van opvragen?

Passantentarieven 2020