Vergoedingen via de zorgverzekering

Vergoeding van een consult en/of behandeling met medische noodzaak

Venocare ( Stichting Love Your Legs) werkt samen met alle zorgverzekeraars en met Infomedics. Wanneer u bent verwezen door uw huisarts ontvangt u dan ook altijd de maximale vergoeding voor de geleverde zorg. Een eerste consult wordt altijd vergoed vanuit uw basiszorgverzekering en tijdens dit consult zullen wij met u een behandelplan opstellen en weet u ook of de voorgestelde behandeling in aanmerking komt voor vergoeding ( medische noodzaak).

Na afloop van het verzekerde behandeltraject ( vaak pas 3 maanden later ) ontvangt u van Infomedics de factuur. Deze factuur kunt u (online) indienen bij uw zorgverzekering. Houdt u er wel rekening mee dat er altijd een eigen risico geldt voor zorgkosten binnen de basisverzekering.

Afhankelijk van uw verzekeraar en uw polis wordt tussen de 50 en 100 procent van het factuur bedrag via uw zorgverzekeraar vergoed. De eventuele eigen bijdrage kunt u als korting krijgen wanneer u Venocare de declaratiespecificatie aanlevert binnen 30 dagen na ontvangst van de nota. Zo krijgt u dus altijd 100 procent vergoed.

Behandeling wordt vergoed

De zorgverzekeraar vergoedt de kosten van de voorgestelde behandeling alleen op basis van een medische indicatie ( dit wordt gebaseerd op een combinatie van uw klachten, het lichamelijke onderzoek en de duplex scan). Een voorwaarde om voor vergoeding in aanmerking te komen is dat we met het duplex onderzoek een inwendige spatader kunnen aantonen en dit beeld vastleggen in uw medisch dossier.

Behandeling wordt niet vergoed

Er is dan geen medische indicatie. Dit is meestal het geval bij alle uitwendige spataderen in de klasse C1 en C2.
Tijdens het consult doen wij u een behandelvoorstel met bijbehorende prijs. In principe bevat deze prijs alle kosten. Echter, bij iedere behandeling kunnen complicaties optreden. Ook kan de klacht terugkomen of kan de behandeling niet het gewenste resultaat hebben opgeleverd. Aanvullende behandelingen (wel of niet noodzakelijk) zijn niet opgenomen in deze prijs.

Consult Eigen risico
Geen medische noodzaak Keuze: Verzekerde zorg of eigen kosten Ja/Nee
Medische noodzaak Verzekerde zorg Ja
Behandeling
Geen medische noodzaak Eigen kosten Nee
Medische noodzaak Verzekerde zorg Ja

FAQ:

Het eigen risico, hoe zit dat nou?

Ik ontvang een factuur van Infomedics, wat nu?

Hoe is de nota voor medisch specialistische zorg opgebouwd?

Hoe zit het met een telefonisch consult en/of beeldbelafspraak?

Kan ik mijn medisch dossier inzien of hier een een kopie van opvragen?

Passantentarieven 2021