Consult

Wanneer uw voor de eerste keer Venocare bezoekt krijgt u een vraaggesprek en een lichamelijk onderzoek voor de indicatiestelling. Hierbij kijken en luisteren wij ook naar de dieper gelegen aderen middels echo onderzoek. Dit onderzoek is noodzakelijk om een medische noodzaak uit te sluiten of juist vast te kunnen stellen.

Bij het echo onderzoek, ook wel duplex onderzoek genaamd wordt de kwaliteit van de inwendige aderen beoordeeld. De aders worden in beeld gebracht en eventuele lekkages ( spataderen) worden opgespoord. U kijkt zelf mee tijdens het onderzoek en krijgt meteen uitleg over de uitslag.

Aan de hand van de bevindingen stellen wij u een behandelplan voor. In principe kunnen we bij Venocare alle typen spataderen behandelen, indien er sprake is van een gecompliceerd probleem of wanneer wij vaststellen dat slagaderproblematiek de oorzaak is van uw klachten zullen wij u altijd doorverwijzen naar een specialist in de tweede lijn.

Klasse overzicht spataderen

 • C0 geen zichtbare of voelbare spataders
 • C1 kleine rode en blauwe lijnspataders
 • C2 oppervlakkige opliggende spataderen
 • C3 zwelling van de enkels, door inwendige spataderen
 • C4 huidveranderingen ( bruinverkleuring of eczeem ) en vocht bij de enkels
 • C5 Als C4 maar met daarbij een litteken van genezen eerdere wond op het been
 • C6 Als C4 maar met een open wond op het been

Behandelingen

Zorgverzekering en vergoeding

Een consult wordt altijd vergoed vanuit uw verzekering wanneer u een verwijzing heeft van uw huisarts. Uiteraard kunt u er ook voor kiezen om de kosten hiervan voor eigen rekening te nemen. Dat kan namelijk gunstig zijn wanneer u geen kosten maakt via het eigen risico. Lees hier meer over de vergoedingen van onze behandelingen.

Sinds 2012 worden spataderen uit de C1 en C2 klasse niet meer vergoed worden vanuit de basisverzekering en vallen deze onder de noemer “cosmetisch bezwarende spataderen”. Behandeling van (inwendige) spataderen in klasse C3 t/m C6 komen wel voor vergoeding in aanmerking omdat hiervoor een medische indicatie kan worden vastgesteld. Vaak komt het dus voor dat een gedeelte van de behandeling wordt vergoed (medische noodzakelijke deel) en dat u voor de opliggende spataderen een supplementair bedrag betaald voor de cosmetische behandeling.

Onze werkwijze

 • Anamnese / vraaggesprek
 • Lichamelijk onderzoek
 • Echo / duplex ( beeld, geluid onderzoek)
 • Mogelijkheid om meteen te behandelen bij ontsierende adertjes
 • Na inspuitbehandelingen meestal geen kousen nodig
 • Kousen na inspuitingen slechts 1 week overdag!
 • Kousen na een operatieve ingreep slechts 2 dagen non-stop!