Vergoedingen via de zorgverzekering

Vergoeding van een consult en/of behandeling met medische noodzaak

Wij werken samen met alle zorgverzekeraars! Wanneer u door uw huisarts bent verwezen ontvangt u dan ook altijd de maximale vergoeding voor de geleverde zorg. Een eerste consult (indicatiestelling) wordt altijd vergoed vanuit de basiszorgverzekering en direct na het consult is duidelijk of de behandeling in aanmerking komt voor vergoeding (medische indicatie).

Na afloop van het verzekerde behandeltraject (DBC zorgtraject) ontvangt u van Infomedics de factuur met het passantentarief. Vaak volgt de nota pas > 3 maanden later dit heeft te maken met de registratieregels van de NZA. De factuur kunt u (online) declareren bij uw zorgverzekering. Houdt er wel rekening mee dat er altijd een eigen risico geldt voor zorgkosten binnen de basisverzekering. Afhankelijk van uw verzekeraar en uw polis wordt tussen de 50 en 100 procent van het factuur bedrag via uw zorgverzekeraar vergoed. De eventuele eigen bijdrage kunt u als korting krijgen wanneer u ons binnen 30 dagen na factuurdatum de declaratiespecificatie aanlevert. Zo is er dus altijd 100 procent vergoeding mogelijk.

Medische indicatie

De zorgverzekeraar vergoedt de kosten van een behandeling alleen op basis van een medische indicatie (dit is gebaseerd op een combinatie van uw klachten, het lichamelijke onderzoek en de duplex scan). Een voorwaarde om voor vergoeding van een spataderbehandeling in aanmerking te komen is dat we met het duplex onderzoek een inwendige spatader kunnen aantonen en dit beeld ook kunnen vastleggen in uw medisch dossier. Voor onze behandelingen bij Extracare geldt dat er uitsluitend voor dermatologische huidafwijkingen, vetbulten en talgkliercysten vergoeding mogelijk is.

Consult ter indicatiestelling Eigen risico
Geen medische noodzaak Keuze: Verzekerde zorg of eigen kosten Ja/Nee
Medische noodzaak Verzekerde zorg Ja
Behandeling
Geen medische noodzaak Eigen kosten Nee
Medische noodzaak Verzekerde zorg Ja

Venocare vergoedingen: 

Er is een klasse overzicht voor wat betreft vergoedingen van spataderbehandelingen. Er is geen vergoeding mogelijk vanuit de basiszorgverzekering voor:

  • C0 geen zichtbare of voelbare spataders
  • C1 kleine rode en blauwe (cosmetische bezwarende) lijnspataders, inspuitingen
  • C2 oppervlakkige opliggende (cosmetische bezwarende) spataderen, Muller flebectomie

Vergoeding is wel mogelijk indien de medische noodzaak is aangetoond met een duplex onderzoek:

  • C3 zwelling van de enkels, door inwendige spataderen, endoveneuze behandeling
  • C4 huidveranderingen ( bruinverkleuring of eczeem ) en vocht bij de enkels
  • C5 Als C4 maar met daarbij een litteken van genezen eerdere wond op het been
  • C6 Als C4 maar met een open wond op het been

Inwendige spataderen met opliggende spataderen in de klasse C2 t/m 6 worden vaak behandeld met een combinatie van een, Muller flebectomie en een endoveneuze behandeling. Dit betekent dat het een combinatie betreft van een medische noodzaak en cosmetische spataderen.

Extracare vergoedingen:

Er is geen vergoeding mogelijk vanuit de basiszorgverzekering voor:

  • Goedaardige (benigne) huidafwijkingen vallend onder de noemer “cosmetische dermatologie”.
  • Bovenooglidcorrecties
  • Injectables met Botox en fillers

FAQ:

Het eigen risico, hoe zit dat nou?

Ik ontvang een factuur van Infomedics, wat nu?

Hoe is de nota voor medisch specialistische zorg opgebouwd?

Hoe zit het met een telefonisch consult en/of beeldbelafspraak?

Kan ik mijn medisch dossier inzien of hier een een kopie van opvragen?

Passantentarieven 2021