Consult op afstand (telefonisch- of beeldbelconsult)

Een consult op afstand  kan volgens de wet- en regelgeving van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) sinds 2018 in rekening gebracht worden bij u of uw zorgverzekeraar. Dat gebeurt alleen als het consult in de plaats komt van een herhaalafspraak bij uw specialist in de praktijk. Dit ‘consult op afstand’ telt mee voor het eigen risico dat u betaalt. 

Sinds 1 maart 2020 kan in verband met COVID-19 op het overzicht van uw zorgverzekeraar een ‘eerste polikliniekbezoek’ of een ‘herhaal polikliniekbezoek’ staan terwijl u niet fysiek in het ziekenhuis geweest bent. Om patiënten niet onnodig naar het ziekenhuis te laten komen tijdens deze periode zijn afspraken op de polikliniek zoveel mogelijk vervangen door consulten ‘op afstand’. Dat wil zeggen telefonisch, per email of via een beeldverbinding. Landelijk is dit overeen gekomen tussen zorgaanbieders, zorgverzekeraars en de NZa.

Sinds 1 januari 2021 kan het eerste contact bij een nieuwe zorgvraag ook gedaan worden als ‘consult op afstand’.